ДБН А.1.1-94:2010 Система нормування та стандартизації у будівництві

Рейтинг: 4 / 5 (1)

Система стандартизації та нормування у будівництві
ПРОЕКТУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ
ЗА ЄВРОКОДАМИ
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
ДБН А.1.1-94:2010

 

Чинні від 2013-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
1.1 Ці Норми встановлюють вимоги щодо застосування комплексу Європейських стандартів - Єврокодів (EN Eurocodes),далі - Єврокодів, для проектування будівельних конструкцій.
1.2 Ці Норми розповсюджуються на проектування за Єврокодами залізобетонних, металевих, сталезалізобетонних, кам'яних, дерев'яних, алюмінієвих
конструкцій будівель і споруд при всіх видах дій, у тому числі сейсмічних і при
пожежі, а також геотехнічне проектування.
1.3 Цими Нормами слід керуватися при розробленні національних стандартів України, що імплементують Єврокоди (далі - ДСТУ-Н Б EN),включаючи
Національний додаток, і призначення параметрів, що визначаються на національному рівні.
1.4 Процедура імплементації, порядок і правила застосування Єврокодів
в Україні наведені у додатку А.
1.5 Склад і основи стандартів Єврокодів наведені у додатку Б.
1.6 Застосування Єврокодів у період одночасної дії з чинними національними нормативними документами здійснюється за порядком, встановленим
Постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. №229.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
У цих Нормах є посилання на такі нормативні акти та нормативні документи.
ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладення, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів
ДСТУ 1.7:2001 Національна стандартизація. Правила і методи прийняття
та застосування міжнародних і регіональних стандартів
ДСТУ Б.В.1-2-3:2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Прогини і переміщення. Вимоги проектування
ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007 Система стандартизації та нормування в будівництві. Настанова. Керівний документ L щодо застосування і використання Єврокодів
ДСТУ-Н Б А.1.1-86-2008 Система стандартизації та нормування в будівництві. Настанова. Керівний документ Е щодо рівнів та класів згідно з Директивою
стосовно будівельних виробів
ДСТУ-Н Б EN 1990:2008 Система надійності та безпеки у будівництві. Настанова. Основи проектування конструкцій (EN 1990:2002, IDТ)
ДСТУ-Н Б EN 1991-1-1:2010 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-1.
Загальні дії. Питома вага, власна вага, експлуатаційні навантаження для споруд
(EN 1991-1-1:2002, IDT)
ДСТУ-Н Б EN 1991-1-2:2010 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-2.
Загальні дії. Дії на конструкції під час пожежі (EN 1991-1-2:2002, IDT)
ДСТУ-Н Б EN 1991-1-3:2010 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-3.
Загальні дії. Снігові навантаження (EN 1991-1-3:2003, IDT)
ДСТУ-Н Б EN 1991-1-4:2010 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-4.
Загальні дії. Вітрові навантаження (EN 1991-1-4:2005, IDT)
ДСТУ-Н Б EN 1991-1-7:2010 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-7.
Загальні дії. Особливі динамічні впливи (EN 1991-1-7:2006, IDT)
ДСТУ-Н Б EN 1991-2:2010 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 2. Рухомі
навантаження на мости (EN 1991-2:2003, IDT)
ДСТУ-Н Б EN 1992-1-1:2010 Єврокод 2. Проектування залізобетонних конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд (EN 1992-1-1:2004,
IDT)
ДСТУ-Н Б EN 1993-1-1:2010 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд (EN 1993-1-1:2005, IDT)
ДСТУ-Н Б EN 1993-1-2:2010 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість
(EN 1993-1-2:2005, IDT)
ДСТУ-Н Б EN 1994-1-1:2010 Єврокод 4. Проектування сталезалізобетонних конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд (EN 1994-
1-1:2004, IDT)
ДСТУ-Н Б EN 1995-1-1:2010 Єврокод 5. Проектування дерев'яних конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд (EN 1995-1-1:2004, IDТ)
ДСТУ-Н Б EN 1996-1-1:2010 Єврокод 6. Проектування кам'яних конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила для армованих та неармованих кам'яних конструкцій (EN 1996-1-1:2005, IDТ)
ДСТУ-Н Б EN 1997-1:2010 Єврокод 7. Геотехнічне проектування. Частина
1. Загальні правила (EN 1997-1:2004, IDT)
ДСТУ-Н Б EN 1997-2:2010 Єврокод 7. Геотехнічне проектування. Частина
2. Дослідження і випробування ґрунту (EN 1997-2:2007, IDТ)
ДСТУ-Н Б EN 1998-1:2010 Єврокод 8. Проектування сейсмостійких конструкцій. Частина 1. Загальні правила, сейсмічні дії, правила щодо споруд (EN
1998-1:2004, IDТ)
ДСТУ-Н Б EN 1999-1-1:2010 Єврокод 9. Проектування алюмінієвих конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила для конструкцій (EN 1999-1-1:2007, IDТ).
ДСТУ-Н Б EN 1999-1-2:2010 Єврокод 9. Проектування алюмінієвих конструкцій. Частина 1-2. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість (EN 1999-1-
2:2007, IDТ)

ДСТУ-Н Б EN 1990:2008 Єврокод. Основи проектування конструкцій (EN 1990:2002, IDТ)

ДСТУ-Н Б EN 1991-1-5:2012 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-5. Загальні дії. Теплові дії (EN
1991-1-5:2003, IDТ);
ДСТУ-Н Б EN 1991-1-6:2012 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-6. Загальні дії. Загальні дії. Дії під
час зведення (EN 1991-1-6:2005, IDТ);
ДСТУ-Н Б EN 1991-3:2012 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 3. Дії, що викликані кранами та
обладнанням (EN 1991-3:2006, IDТ);
ДСТУ-Н Б EN 1991-4:2012 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 4. Бункери і резервуари (EN 1991-
4:2006, IDТ);
ДСТУ-Н Б EN 1992-1-2:2012 Єврокод 2. Проектування залізобетонних конструкцій. Частина 1-2.
Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість (EN 1992-1-2:2004, ІDТ);
ДСТУ-Н Б EN 1992-2:2012 Єврокод 2. Проектування залізобетонних конструкцій. Частина 2.
Залізобетонні мости. Правила проектування (EN 1992-2:2005, ІDТ);
ДСТУ-Н Б EN 1992-3:2012 Єврокод 2. Проектування залізобетонних конструкцій. Частина 3. Конструкції
для зберігання і утримання рідини (EN 1992-3:2006, ІDТ);
ДСТУ-Н Б EN 1993-1-3:2012 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-3. Загальні
правила. Додаткові правила для холодноформованих елементів і профільованих листів (EN 1993-1-
3:2006, IDT);
ДСТУ-Н Б EN 1993-1-4:2012 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-4. Загальні
положення. Додаткові правила для нержавіючої сталі (EN 1993-1-4:2006, IDT);
ДСТУ-Н Б EN 1993-1-5:2012 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-5. Пластинчасті
конструктивні елементи (EN 1993-1-5:2006, IDT);
ДСТУ-Н Б EN 1993-1-6:2011 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-6. Міцність та
стійкість оболонок (EN 1993-1-6:2007, IDТ);
ДСТУ-Н Б EN 1993-1-7:2012 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-7. Пластинчасті
конструкції при навантаженні поза межами площини (EN 1993-1-7:2007, IDТ);
ДСТУ-Н Б EN 1993-1-8:2011 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-8.
Проектування з’єднань (EN 1993-1-8:2005, IDТ);
ДСТУ-Н Б EN 1993-1-9:2012 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-9. Витривалість
(EN 1993-1-9:2005, IDT);
ДСТУ-Н Б EN 1993-1-10:2012 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-10.
Властивості тріщиностійкості і міцності матеріалу у напрямі товщини прокату (EN 1993-1-10:2005, IDT);
ДСТУ-Н Б EN 1993-1-11:2012 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-11.
Проектування конструкцій з розтягнутими елементами (EN 1993-1-11:2006, IDT);
ДСТУ-Н Б EN 1993-1-12:2012 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-12. Додаткові
правила до EN 1993 для сталей класів не вище S 700 (EN 1993-1-12:2007, IDT);
ДСТУ-Н Б EN 1993-3-1:2012 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 3-1. Башти, щогли і
димові труби. Башти і щогли (EN 1993-3-1:2006, IDT);
ДСТУ-Н Б EN 1993-3-2:2012 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 3-2. Башти,
щогли і димові труби. Димові труби (EN 1993-3-2:2006, IDT);
ДСТУ-Н Б EN 1993-4-1:2012 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 4-1. Силоси (EN
1993-4-1:2007, IDT);
ДСТУ-Н Б EN 1993-4-2:2012 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 4-2. Резервуари
(EN 1993-4-2:2007, IDT);
ДСТУ-Н Б EN 1993-4-3:2012 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 4-3.
Трубопроводи (ЕN 1993-4-3:2007, IDТ);
ДСТУ-Н Б EN 1993-5:2012 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 5. Палі (EN 1993-
5:2007, IDT);
ДСТУ-Н Б EN 1993-6:2012 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 6. Підкранові
конструкції (EN 1993-6:2007, IDT);
ДСТУ-Н Б EN 1994-1-2:2012 Єврокод 4. Проектування сталезалізобетонних конструкцій. Частина 1-2.
Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість (EN 1994-1-2:2005, ІDТ);
ДСТУ-Н Б EN 1994-2:2012 Єврокод 4. Проектування сталезалізобетонних конструкцій. Частина 2.
Загальні правила і правила для мостів (EN 1994-2:2005, IDT);
ДСТУ-Н Б EN 1995-1-2:2012 Єврокод 5. Проектування дерев’яних конструкцій. Частина 1-2. Загальні
положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість (EN 1995-1-2:2004, IDT);
ДСТУ-Н Б EN 1995-2:2012 Єврокод 5. Проектування дерев’яних конструкцій. Частина 2. Мости (EN
1995-2:2004, IDT);
ДСТУ-Н Б EN 1996-1-2:2012 Єврокод 6. Проектування кам’яних конструкцій. Частина 1-2. Загальні
положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість (EN 1996-1-2:2005, ІDТ);
ДСТУ-Н Б EN 1996-2:2012 Єврокод 6. Проектування кам’яних конструкцій. Частина 2. Конструктивний
аналіз, вибір матеріалів і виконання кам’яної кладки (EN 1996-2:2006, ІDТ);
ДСТУ-Н Б EN 1996-3:2012 Єврокод 6. Проектування кам’яних конструкцій. Частина 3. Спрощені методи
розрахунку неармованих кам’яних конструкцій (EN 1996-3:2006, ІDТ);
ДСТУ-Н Б EN 1998-2:2012 Єврокод 8. Проектування сейсмостійких конструкцій. Частина 2. Мости (EN
1998-2:2005, IDT);
ДСТУ-Н Б EN 1998-3:2012 Єврокод 8. Проектування сейсмостійких конструкцій. Частина 3. Оцінка
стану та відновлення будівель (EN 1998-3:2005, IDT);
ДСТУ-Н Б EN 1998-4:2012 Єврокод 8. Проектування сейсмостійких конструкцій. Частина 4. Силосні
башти, резервуари та трубопроводи (EN 1998-4:2006, IDT);
ДСТУ-Н Б EN 1998-5:2012 Єврокод 8. Проектування сейсмостійких конструкцій. Частина 5.
Фундаменти, підпірні конструкції та геотехнічні аспекти (EN 1998-5:2004, IDT);
ДСТУ-Н Б EN 1998-6:2012 Єврокод 8. Проектування сейсмостійких конструкцій. Частина 6. Башти, вежі
і димові труби (ЕN 1998-6:2005, IDT);
ДСТУ-Н Б EN 1999-1-3:2012 Єврокод 9. Проектування алюмінієвих конструкцій. Частина 1-3.
Конструкції чутливі до витривалості (EN 1999-1-3:2007, IDT);
ДСТУ-Н Б EN 1999-1-4:2012 Єврокод 9. Проектування алюмінієвих конструкцій. Частина 1-4.
Холодноформовані листи (EN 1999-1-4:2007, IDT);
ДСТУ-Н Б EN 1999-1-5:2012 Єврокод 9. Проектування алюмінієвих конструкцій. Частина 1-5.
Конструкції оболонок (EN 1999-1-5:2007, IDT).

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
Нижче подано терміни, вжиті в цих Нормах, та визначення позначених
ними понять.
3.1 Єврокод
Європейський стандарт із проектування будівельних конструкцій.

Примітка. Для більш детальної інформації див. додаток Б

3.2 імплементація (стосовно Єврокодів)
Прийняття Єврокодів у якості державних стандартів України та їх застосування для проектування будівельних конструкцій.
3.3 національний додаток (до частини Єврокоду)
Додаток до частини Єврокоду, який містить параметри, визначені на національному рівні, які слід використовувати для проектування будівель і споруд у
країні, де здійснюється імплементація Єврокодів
3.4 національні положення
Національні закони, підзаконні акти та адміністративні положення, введені
усіма рівнями органів державної влади або організаціями, яким надано таке
право в установленому порядку
3.5 параметр, визначений на національному рівні
Національний вибір, залишений відкритим у Єврокоді щодо значень, якщо
в Єврокоді наведені символи класів або альтернативних процедур, дозволених у
Єврокоді.
3.6 держави-члени
Держави, національні органи зі стандартизації яких у відповідності зі внутрішніми постановами CEN/CENELEC зобов'язалися здійснити імплементацію
Єврокодів (Австрія, Бельгія, Велика Британія, Греція, Данія, Ісландія, Іспанія,
Ірландія, Італія, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Португалія, Фінляндія, Франція, Чеська Республіка, Швеція та Швейцарія),а також
інші держави, де здійснюється імплементація Єврокодів (Болгарія, Естонія, Кіпр,
Латвія, Литва, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Туреччина,
Угорщина, Хорватія).

4 ПРОЕКТУВАННЯ КОНСТРУКЦІЙ ЗА ЄВРОКОДАМИ
4.1 Проектування залізобетонних, металевих, сталезалізобетонних, кам'яних, дерев'яних, алюмінієвих конструкцій, а також геотехнічне проектування за
Єврокодами здійснюється після їх національної імплементації у відповідності з
додатком А і положеннями розділу 6 цих Норм.
У необхідних випадках проектування конструкцій слід здійснювати з урахуванням вогнестійкості і сейсмічних дій за відповідними імплементованими частинами Єврокодів.
4.2 Проектування конструкцій слід здійснювати тільки за пакетом з
ДСТУ-Н Б EN, що імплементують частини Єврокодів. Зазвичай, пакет повинен
включати в себе ДСТУ-Н Б EN 1990:2008 із основ проектування, а також частини
ДСТУ-Н Б EN з дій на конструкції, проектування конструкцій із відповідних матеріалів і, за необхідності, з геотехнічного проектування і проектування з урахуванням вогнестійкості і сейсмічних дій. Перелік ДСТУ-Н Б EN, що імплементують Єврокоди, наведений у додатку В.
4.3 Проектування згідно з ДСТУ-Н Б EN, що імплементують Єврокоди,
повинно здійснюватися так, щоб протягом призначеного життєвого циклу з відповідними ступенем надійності конструкція витримувала всі можливі дії під час
її зведення й експлуатації та залишалася придатною для використання.
Конструкція, що проектується, пзодвдичнинйамати відповідну несучу здатність,
експлуатаційну придатність і довговічність.
4.4 Зазначені у 4.3 вимоги досягаються завдяки вибору матеріалів, виконанню розрахунків у відповідності з вимогами частин ДСТУ-Н Б EN, що імплементують Єврокоди, а також належному виконанню робочих креслень і визначенню процедур контролю проектування, виробництва,зведення та експлуатації
будівель і споруд.
4.5 При проектуванні згідно з ДСТУ-Н Б EN, що імплементують Єврокоди, слід керуватися наведеними в них принципами та правилами.
4.5.1 У ДСТУ-Н Б EN принципи позначені літерою Р після номера відповідного пункту і включають загальні положення та формулювання, для яких не
існує альтернативи, а також вимоги та аналітичні моделі, для яких альтернатива
не дозволена, за винятком спеціально встановлених випадків.
4.5.2 У ДСТУ-Н 5 EN правила позначені цифрою у дужках і, зазвичай, визначають засоби і методи, якими досягається виконання встановлених принципів
і відповідність їх вимогам.
При використанні альтернативних правил слід керуватися 1.4(3) ДСТУ-Н
Б В.1.2-13.
4.6 При проектуванні розрахунок конструкцій слід здійснювати за граничними станами за несучою здатністю та експлуатаційною придатністю згідно
з розділом З ДСТУ-Н Б EN 1990:2008 і ДСТУ-Н Б EN на проектування конструкцій із
відповідних матеріалів.
4.7 Розрахункові ситуації слід приймати згідно з 3.2 ДСТУ-Н Б EN 1990:2008.
4.8 Дії та вплив навколишнього середовища слід приймати згідно з 4.1
ДСТУ-Н Б EN 1990:2008 і ДСТУ-Н Б EN, що імплементують частини Єврокоду EN
1991 (таблиця Б.1).
4.9 Властивості матеріалів і геометричні дані конструкцій слід приймати
згідно з 4.2 і 4.3 ДСТУ-Н Б EN 1990:2008, а також ДСТУ-Н Б EN, що імплементують
частини Єврокоду EN 1992- EN 1999 (таблиця Б.1).
4.10 При розробленні розрахункових моделей конструкцій і моделюванні дій на конструкції слід керуватися 5.1 ДСТУ-Н Б EN 1990:2008.
4.11 Проектування конструкцій може здійснюватися на основі комбінації
випробувань та розрахунків згідно з 5.2 і додатком D ДСТУ-Н Б EN 1990:2008.
4.12 Розрахунок конструкций, зазвичай, слід здійснювати за методом часткових коефіцієнтів згідно з розділом 6 і додатком А ДСТУ-Н Б EN 1990:2008.
4.13 Часткові коефіцієнти при визначенні розрахункових величин дій
і часткові коефіцієнти у сполученнях дій слід приймати згідно з ДСТУ-Н Б EN 1990:2008 з урахуванням їх значень, які наведені у Національному додатку.
4.14 Часткові коефіцієнти властивостей матеріалу і часткові коефіцієнти властивостей матеріалу, які також враховують невизначеності та розмірні
варіації моделі, слід приймати відповідно до 6.3.3-6.3.5, 6.5.4 ДСТУ-Н Б EN 1990:2008, а також ДСТУ-Н Б EN на проектування конструкцій із відповідних матеріалів
з урахуванням їх значень, які наведені у Національних додатках до ДСТУ-Н Б
EN.

5 ПРИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬСЯ НА
НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
5.1 Параметри, що визначаються на національному рівні, наводяться у
Національному додатку до ДСТУ-Н Б EN, який імплементує відповідну частину
Єврокоду.
5.2 При призначенні параметрів, що визначаються на національному рівні, слід керуватися такими положеннями:
- клас слід обирати тільки з наведеного у Єврокодах;
- використовувати слід рекомендоване значення параметра або обирати з
рекомендованого діапазону значень, що наведені у Єврокодах;
- якщо наведені альтернативні методи, то слід використовувати рекомендований Єврокодами метод.
5.3 При призначенні параметрів і методів, що визначаються на національному рівні, доцільно враховувати значення параметрів і методи, прийняті в
країнах, де здійснена імплементація Єврокодів.
5.4 Параметри, що визначаються на національному рівні, в різних частинах Єврокодів повинні бути узгоджені між собою.
5.5 Відповідно до ДСТУ-Н Б А.1.1-77 наведені в Єврокоді положення, не відкриті для національного
вибору, не можуть бути замінені Національними положеннями, (нормативними актами, стандартами
тощо).

6 ЗАСТОСУВАННЯ ІМПЛЕМЕНТОВАНИХ СТАНДАРТІВ
ЄВРОКОДІВ ІЗ ДЕРЖАВНИМИ БУДІВЕЛЬНИМИ НОРМАМИ В
ПЕРІОД ОДНОЧАСНОЇ ДІЇ
6.1 Період одночасної дії Єврокодів із чинними національними нормативними документами починається з прийняття пакета ДСТУ-Н Б EN з Національними додатками, що імплементують відповідні частини Єврокодів у відповідності з А.4.1.
6.2 Конструкції категорій відповідальності А та Б будинків та споруд класу наслідків (відповідальності)
СС2, що запроектовані за Єврокодами, повинні також перевірятися на відповідність вимогам
державних будівельних норм.
6.3 Застосування при проектуванні будівель і споруд пакета з частин
ДСТУ-Н Б EN, що імплементують Єврокоди, або державних будівельних норм
повинно бути обумовлено в завданні на проектування. Одночасне застосування
пакета або окремих частин ДСТУ-Н Б EN, що імплементують Єврокоди, з відповідними державними будівельними нормами для будівлі або споруди, що проектується, не дозволяється.
6.4 Проектування будівель і споруд із застосуванням ДСТУ-Н Б EN, що
імплементують Єврокоди, надає презумпцію відповідності всім європейським
законодавчим вимогам щодо механічного опору і стійкості, вогнестійкості і довговічності.
6.5 У випадку, коли у ДСТУ-Н Б EN є посилання на стандарт, який не прийнято в Україні як національний,
проектувальник може керуватися положеннями оригіналу європейського стандарту.
За наявності відповідного обґрунтування, може бути прийняте інше технічне рішення, яке як правило
має базуватись на положеннях будівельних норм та національних стандартів, розроблених на основі
національних технологічних традицій, які діють в Україні у відповідній сфері. Інформація про такі
будівельні норми та стандарти, наводиться у національному додатку до частини Єврокоду. Прийняте
рішення повинно забезпечувати визначений Єврокодом рівень надійності і наводиться у
пояснювальній записці до проекту

ДОДАТОК А
(обов'язковий)
НАЦІОНАЛЬНА ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЧАСТИН ЄВРОКОДІВ
А.1 Процедура і правила імплементації
А.1.1 Національна імплементація Єврокодів в Україні повинна здійснюватися у відповідності з ДСТУ-Н Б.А.1-77 і наступними положеннями цього додатка.
А.1.2 Національній імплементації підлягають усі 58 частин Єрокодів, що
наведені у таблиці Б.1, а також частини Єврокодів, які будуть розроблятися у
подальшому.
А.1.3 Національним стандартом, що імплементує відповідну частину Єврокоду, є ДСТУ-Н Б EN. Перелік ДСТУ-Н Б EN, що імплементують стандарти
Єврокодів, наведений у додатку В.
А.1.4 Процедура імплементації частин Єврокодів, як правило, повинна
включати такі основні етапи:
- прийняття частини Єврокоду у вигляді ДСТУ-Н Б EN як ідентичного стандарту (IDT) з національним титульним аркушем та національним вступом;
- розроблення, прийняття і видання окремим документом у вигляді зміни
до ДСТУ-Н Національного додатка до відповідної частини Єврокоду, що містить
параметри, які визначаються на національному рівні;
- перевірка і адаптація ДСТУ-Н Б EN, що імплементує частину Єврокоду,
разом з Національним додатком і параметрами, що визначаються на національному рівні; коригування, за необхідності, параметрів, що визначаються на національному рівні;
- перегляд ДСТУ-Н Б EN із внесенням необхідних змін і прийняття його з
Національним додатком з остаточно призначеними параметрами, які визначаються на національному рівні; Національний додаток видається також окремим
документом;
- одночасна дія ДСТУ-Н Б EN, що імплементує відповідну частину Єврокоду (пакет1 частин Єврокодів) з державними будівельними нормами (ДБН,
СНиП).
А.1.5 ДСТУ-Н Б EN, що імплементують частини Єврокодів, мають бути
об'єднані у пакети у відповідності з додатком Г ДСТУ-Н Б А.1.1-77.
За необхідного обґрунтування склад пакетів може бути змінений. При
цьому ДСТУ-Н Б EN, що імплементують EN 1990, EN 1991, EN 1997 і EN 1998,
як правило, повинні входити у кожний пакет.
А.1.6 ДСТУ-Н Б EN, що імплементує частину Єврокоду, приймається як
ідентичний стандарт згідно з 4.2 ДСТУ 1.7, повинен бути ідентичним за технічним змістом, структурою і викладом, тобто представляти тотожний переклад відповідної частини Єврокоду.
Прийняття ДСТУ-Н Б EN, що імплементує частину Єврокоду, здійснюється методом перекладу у двомовному виданні англійською та українською мовами згідно з 5.4.3 ДСТУ 1.7.
Національний титульний аркуш ДСТУ-Н Б EN, що імплементує частину
Єврокоду, повинен оформлюватися згідно ДСТУ 1.5, ДСТУ 1.7, а Національний
вступ - згідно ДСТУ 1.7 і ДСТУ-Н Б.А.1-77.
За відповідного обґрунтування частина Єврокоду може бути прийнята у
вигляді ДСТУ-Н Б EN разом національним титульним аркушем, національною
передмовою і Національним додатком із параметрами, що визначаються на національному рівні. Національний додаток при цьому має бути також виданий окремим документом.
А.2 Національний додаток
А.2.1 Національний додаток до ДСТУ-Н Б EN, що імплементує частину
Єврокоду, має обов'язковий статус, спочатку приймається як зміна до ДСТУ-Н Б
EN, після його перегляду включається до нього і, крім того, може видаватися окремим
документом.

1 Пакет частин Єврокодів включає в себе відповідні частини, необхідні для проектування, наприклад, залізобетонних, металевих, дерев'яних та інших конструкцій.


A.2.2 Національний додаток не є необхідним, якщо частина Єврокоду не
містить можливостей вибору параметрів, що визначаються на національному рівні, а також якщо були прийняті рекомендовані значення, наведені в частині Єврокоду як параметри на національному рівні. В останньому випадку в національній передмові до відповідної частини Єврокоду повинна надаватися інформація про застосування рекомендованих значеннь.
А.2.3 Національний додаток має містити безпосередньо або шляхом посилання на певні положення інформацію про ті параметри, що залишені в частині
Єврокоду відкритими для національного вибору, або параметри, що визначаються на національному рівні, тобто:
- значення та/або класи1),альтернативи для яких наведені в частині Єврокоду;
- значення, які мають використовуватися, якщо в частині Єврокоду наведений тільки символ;
- географічні, кліматичні та інші дані, наприклад, карти районування снігового покриву та вітрового тиску, які відображають відповідні умови України;
- процедура, яка має використовуватися, якщо в частині Єврокоду наведені альтернативні процедури.
А.2.4 Національний додаток не може змінювати зміст тексту частини Єврокоду жодним чином, крім випадків, коли додаток вказує, що національний вибір може бути зроблений шляхом параметрів, що визначаються на національному рівні.
А.2.5 Якщо у Національному додатку до частини Єврокоду не наведено
жодних параметрів, що визначаються на національному рівні, то вибір відповідних значень (наприклад, рекомендованих значень),класів або альтернативних
методів є обов'язком проектувальника, який має брати до уваги умови проекту,
що розробляється, і національні положення.
А.3 Перевірка й адаптація
А.3.1 Перевірка частини Єврокоду повинна виконуватися щодо наявності

1) Класи слід приймати у відповідності з ДСТУ-Н Б А.1.1-86.

в Україні відповідного чинного нормативного документа (документів),наявності
і відповідності чинних в Україні стандартів європейським стандартам (EN) на
будівельні матеріали, вироби і методи випробувань, посилання на які є у частині
Єврокоду, що розглядається, а також включати в себе порівняльний аналіз вихідних даних (значень навантажень, сполучень навантажень, міцнісних і деформативних характеристик матеріалів, коефіцієнтів надійності тощо) і результатів
проектування конструкцій (залізобетонних, сталевих та інших) за чинними в Україні нормативними документами і ДСТУ-Н Б EN з Національним додатком, що
імплементує відповідну частину Єврокоду.
А.3.2 Адаптація чинної в Україні нормативної бази до положень Єврокодів, крім розробки ДСТУ-Н Б EN, повинна передбачати прийняття, у необхідних
випадках, ідентичних або модифікованих європейських стандартів (EN) на будівельні матеріали, вироби і методи випробувань, на які є посилання у частинах
Єврокодів.
А.3.3 У період адаптації за сприяння Мінрегіону України та
участі зацікавлених організацій мають здійснюватися заходи щодо впровадження Єврокодів:
- інформування спеціалістів щодо робіт Із впровадження і прийняття Єврокодів;
- проведення семінарів, конференцій, організація постійних курсів професійної підготовки і навчання з застосування Єврокодів;
- публікація рекомендацій, посібників, довідників, методичної та освітньої
літератури (підручників, навчальних прикладів);
- розроблення програмного забезпечення.
Всі зазначені заходи мають здійснюватися під час періоду одночасної дії
ДСТУ-Н Б EN, що імплементує частини Єврокодів, з державними будівельними
нормами.
A.4 Період одночасної дії з державними будівельними нормами і стандартами
А.4.1 Під час періоду одночасної дії проектування конструкцій будівель і
споруд може здійснюватися за державними будівельними нормами або за відповідним пакетом ДСТУ-Н Б EN, що імпле-ментують частини Єврокодів відповідно до 6.3-6.4.

ДОДАТОК Б
(довідковий)
СКЛАД І ОСНОВИ СТАНДАРТІВ ЄВРОКОДІВ
Б.1 Єврокоди (EN Eurocodes) - комплект європейських стандартів для проектування конструкцій будівель і споруд, який розроблений Європейським комітетом зі стандартизації (CEN) на основі угоди з Комісією європейської спільноти
[1].
Б.2 Єврокоди розповсюджуються на проектування залізобетонних, металевих, сталезалізобе-тонних, кам'яних, дерев'яних, алюмінієвих конструкцій, проектування при дії всіх видів навантажень, у тому числі сейсмічного і при пожежі,
а також геотехнічне проектування. Єврокоди надають загальні правила проектування для повсякденного використання конструкцій та їх компонентів, як традиційного, так і інноваційного характеру.
Б.3 Комплект Єврокодів складається з 10 стандартів:
EN 1990 Єврокод : Основи проектування конструкцій;
EN 1991 Єврокод 1: Дії на конструкції;
EN 1992 Єврокод 2: Проектування бетонних конструкцій;
EN 1993 Єврокод 3: Проектування сталевих конструкцій;
EN 1994 Єврокод 4: Проектування сталезалізобетонних конструкцій;
EN 1995 Єврокод 5: Проектування дерев'яних конструкцій;
EN 1996 Єврокод 6: Проектування кам'яних конструкцій;
EN 1997 Єврокод 7: Геотехнічне проектування;
EN 1998 Єврокод 8: Проектування конструкцій при сейсмічному навантаженні;
EN 1999 Єврокод 9: Проектування алюмінієвих конструкцій.
Кожен із Єврокодів складається з декількох частин, в яких відображені
особливості проектування таких конструкцій, як мости, бункери, резервуари,
проектування при навантаженнях, що діють при пожежі, тощо.
Повний склад комплекту Єврокодів включає в себе 58 стандартів, перелік
яких наведений у таблиці Б.1.
Б.4 Єврокоди визнані державами-членами Європейської спільноти (EU) і
Європейської асоціації вільної торгівлі (EFTA) як еталонні документи, щоб довести відповідність будівель і споруд основним вимогам Директиви Ради
89/106/ЕЕС [2], зокрема основній вимозі №1 - Механічний опір і стійкість [3] і
основній вимозі №2 - Пожежна безпека [4], а також як основа для укладання контрактів на проектування будівель і споруд та пов'язаних з ними інженерних послуг.
Єврокоди призначені службами Комісії європейської спільноти та державами-членами для того, щоб стати рекомендованим європейським засобом для
проектування будівель і споруд та їх частин, сприяти обміну будівельними послугами (будівельними роботами та пов'язаними з ними інженерними послугами)
і покращити функціонування внутрішнього ринку.
Б.5 Єврокоди визнають відповідальність регуляторних органів державчленів та захищають їх право на призначення величин, які пов'язані з регулюванням питань безпеки на національному рівні там, де вони відрізняються від держав-членів. При цьому визначення рівнів безпеки (надійності) будівель і споруд
та їх частин, включаючи аспекти довговічності й економічності, є і залишається
в компетенції держав-членів.
Б.6 Застосування Єврокодів у державах-членах Європейської спільноти передбачає імплементацію кожної з зазначених у таблиці А.1 частин Єврокодів у
вигляді відповідного національного стандарту.
Національні стандарти, що імплементують Єврокоди, включають повний
текст Єврокоду (разом з усіма додатками),виданий Європейським комітетом зі
стандартизації (CEN),якому можуть передувати національний титульний аркуш
та національний вступ, а також можуть супроводжуватися Національним додатком. Національний додаток може включати інформацію відносно тих параметрів, які залишилися відкритими в Єврокодах для національного вибору, так звані
національно визначені параметри для використання при проектуванні будівель
та споруд, що будуть побудовані у відповідній країні.

Б.7 Заходи з імплементації Єврокодів у державах-членах, зазвичай, включають в себе періоди перекладу, національної стандартизації і одночасної дії з
відповідними національними нормативними документами. Після завершення періоду одночасної дії усі національні нормативні документи, які конфліктують з
імплементованим Єврокодом, повинні бути скасовані.
Примітка. Строк періоду перекладу і національної стандартизації (призначення параметрів, що визначаються на національному рівні, і адаптація національних положень до вимог частин Єврокоду) складає 2 роки, строк періоду одночасної дії - 3 роки, а загальний строк імплементації частини Єврокодів (пакета
взаємопов'язаних частин) - 5 років.
Слова "...національні нормативні документи, які конфліктують..." означають документи, сфера застосування яких охоплює ті самі питання, що і сфери
частин Єврокодів.
Б.8 Загальні положення щодо програми Єврокодів і правила їх імплементації наведені у ДСТУ-Н Б А.1-77.
Б.9 Єврокоди можуть також застосовуватися у країнах, які не є членами
Європейської спільноти. Для цього можливі два типи застосування, які відповідно передбачають наведену вище процедуру національної імплементації зі скасуванням конфліктуючих національних нормативних документів або роздільне
впровадження Єврокодів як керівних документів, що не мають визначеного національного статусу.

ДОДАТОК В
(обов’язковий)
ПРЕРЕЛІК ДСТУ –Н Б EN, ЩО ІМПЛЕМЕНТУЮТЬ СТАНДАРТИ ЄВРОКОДІВ
1. ДСТУ-Н Б EN 1990:2008 Єврокод. Основи проектування конструкцій (EN 1990:2002, IDT).
2. ДСТУ-Н Б EN 1991-1-1:2010 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-1. Загальні дії. Питома вага,
власна вага, експлуатаційні навантаження для споруд (EN 1991-1-1:2002, IDT).
3. ДСТУ-Н Б EN 1991-1-2:2010 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-2. Загальні дії. Дії на
конструкції під час пожежі (EN 1991-1-2:2002, IDТ).
4. ДСТУ-Н Б EN 1991-1-3:2010 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-3. Загальні дії. Снігові
навантаження (EN 1991-1-3:2003, IDТ).
5. ДСТУ-Н Б EN 1991-1-4:2010 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-4. Загальні дії. Вітрові
навантаження (EN 1991-1-4:2005, IDT).
6. ДСТУ-Н Б EN 1991-1-5:2012 Дії на конструкції. Частина 1-1. Загальні дії. Теплові дії (EN 1991-1-
5:2003, IDТ).
7. ДСТУ-Н Б EN 1991-1-6:2012 Дії на конструкції. Частина 1-6. Загальні дії. Дії під час зведення (EN
1991-1-6:2005, IDТ).
8. ДСТУ-Н Б EN 1991-1-7:2010 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-7. Загальні дії. Особливі
динамічні впливи (EN 1991-1-7:2006, IDТ).
9. ДСТУ-Н Б EN 1991-2:2010 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 2. Рухомі навантаження на мости
(EN 1991-2:2003, IDТ).
10. ДСТУ-Н Б EN 1991-3:2012 Дії на конструкції. Частина 3. Дії, що викликані кранами та обладнанням
(EN 1991-3:2006, IDТ).
11. ДСТУ-Н Б EN 1991-4:2012 Дії на конструкції. Частина 4. Силоси та резервуари (EN 1991-4:2006,
IDТ).
12. ДСТУ-Н Б EN 1992-1-1:2010 Єврокод 2. Проектування залізобетонних конструкцій. Частина 1-1.
Загальні правила і правила для споруд (EN 1992-1-1:2004, IDТ).
13. ДСТУ-Н Б EN 1992-1-2:2012 Єврокод 2. Проектування залізобетонних конструкцій. Частина 1-2.
Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість (EN 1992-1-2:2004, IDТ).
14. ДСТУ-Н Б EN 1992-2:2012 Єврокод 2. Проектування залізобетонних конструкцій. Частина 2.
Залізобетонні мости. Правила проектування (EN 1992-2:2005, IDТ).
15. ДСТУ-Н Б EN 1992-3:2012 Єврокод 2. Проектування залізобетонних конструкцій. Частина 3.
Конструкції для зберігання і утримання рідини (EN 1992-3:2006, IDТ).
16. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-1:2010 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-1.
Загальні правила і правила для споруд (EN 1993-1-1:2005, IDТ).
17. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-2:2010 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-2.
Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість (EN 1993-1-2:2005, IDТ).
18. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-3:2012 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-3.
Загальні правила. Додаткові правила для холоднодеформованих елементів і профільованих листів
(EN 1993-1-3:2006, IDT).
19. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-4:2012 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-4.
Загальні положення. Додаткові правила для нержавіючої сталі (EN 1993-1-4:2004, IDТ).
20. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-5:2012 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-5.
Пластинчасті конструктивні елементи (EN 1993-1-5:2006, IDТ).
21. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-6:2011 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-6. Міцність
і стійкість оболонок (EN 1993-1-6:2007, IDТ).
22. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-7:2012 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-7.
Пластинчаті конструкції при навантаженні поза межами площини (EN 1993-1-7:2007, IDT).
23. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-8:2011 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-8.
Проектування з’єднань (EN 1993-1-8:2005, IDТ).
24. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-9:2012 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-9.
Витривалість (EN 1993-1-9:2005, IDТ).
25. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-10:2012 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-10.
Ударна в'язкість (EN 1993-1-10:2005, IDТ).
26. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-11:2012 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-11.
Проектування конструкцій з розтягнутими елементами (EN 1993-1-11:2006, IDT).
27. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-12:2012 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-12.
Додаткові правила до EN 1993 для сталей класів не вище S 700 (EN 1993-1-12:2007, IDТ).
28. ДСТУ-Н Б EN 1993-2:2012 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 2. Сталеві
мости (ЕN 1993-2:2006, IDТ).
29. ДСТУ-Н Б EN 1993-3-1:2012 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 3-1. Башти,
щогли і димові труби. Башти і щогли (EN 1993-3-1:2006, IDT).
30. ДСТУ-Н Б EN 1993-3-2:2012 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 3-2. Башти,
щогли і димові труби. Димові труби (EN 1993-3-2:2006, IDТ).
31. ДСТУ-Н Б EN 1993-4-1:2012 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 4-1. Силоси
(EN 1993-4-1:2007, IDТ).
32. ДСТУ-Н Б EN 1993-4-2:2012 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 4-2.
Резервуари (EN 1993-4-2:2007, IDТ).
33. ДСТУ-Н Б EN 1993-4-3:2012 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 4-3.
Трубопроводи (EN 1993-4-3:2007, IDТ).
34. ДСТУ-Н Б EN 1993-5:2012 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 5. Палі (EN
1993-5:2007, IDТ).
35. ДСТУ-Н Б EN 1993-6:2012 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 6. Підкранові
конструкції (EN 1993-6:2007, IDТ).
36. ДСТУ-Н Б EN 1994-1-1:2010 Єврокод 4. Проектування сталезалізобетонних конструкцій. Частина
1-1. Загальні правила і правила для споруд (EN 1994-1-1:2004, IDT).
37. ДСТУ-Н Б EN 1994-1-2:2012 Єврокод 4. Проектування сталезалізобетонних конструкцій. Частина
1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість (EN 1994-1-2:2005, IDT).
38. ДСТУ-Н Б EN 1994-2:2012 Єврокод 4. Проектування сталезалізобетонних конструкцій. Частина 2.
Загальні правила і правила для мостів (EN 1994-2:2005, IDТ).
39. ДСТУ-Н Б EN 1995-1-1:2010 Єврокод 5. Проектування дерев'яних конструкцій. Частина 1-1.
Загальні правила і правила для споруд (EN 1995-1-1:2004, IDТ).
40. ДСТУ-Н Б EN 1995-1-2:2012 Єврокод 5. Проектування дерев'яних конструкцій. Частина 1-2.
Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість (EN 1995-1-2:2004, IDТ).
41. ДСТУ-Н Б EN 1995-2:2012 Єврокод 5. Проектування дерев'яних конструкцій. Частина 2. Мости
(EN 1995-2:2004, IDT).
42. ДСТУ-Н Б EN 1996-1-1:2010 Єврокод 6. Проектування кам'яних конструкцій. Частина 1-1. Загальні
правила для армованих та неармованих кам'яних конструкцій (EN 1996-1-1:2005, IDT).
43. ДСТУ-Н Б EN 1996-1-2:2010 Єврокод 6. Проектування кам'яних конструкцій. Частина 1-2. Загальні
положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість (EN 1996-1-2:2005, IDТ).
44. ДСТУ-Н Б EN 1996-2:2010 Єврокод 6. Проектування кам'яних конструкцій. Частина 2.
Конструктивний аналіз, вибір матеріалів і виконання кам'яної кладки (EN 1996-2:2005, IDT).
45. ДСТУ-Н Б EN 1996-3:2010 Єврокод 6. Проектування кам'яних конструкцій. Частина 3. Спрощений
метод розрахунку неармованих кам'яних конструкцій (EN 1996-3:2006, IDТ).
46. ДСТУ-Н Б EN 1997-1:2010 Єврокод 7. Геотехнічне проектування. Частина 1. Загальні правила (EN
1997-1:2004, IDТ).
47. ДСТУ-Н Б EN 1997-2:2010 Єврокод 7. Геотехнічне проектування. Частина 2. Дослідження і
випробування ґрунту (EN 1997-2:2007, IDТ).
48. ДСТУ-Н Б EN 1998-1:2010 Єврокод 8. Проектування сейсмостійких конструкцій. Частина 1.
Загальні правила, сейсмічні дії, правила щодо споруд (EN 1998-1:2004, IDT).
49. ДСТУ-Н Б EN 1998-2:2012 Єврокод 8. Проектування сейсмостійких споруд. Частина 2. Мости (EN
1998-2:2005, IDТ).
50. ДСТУ-Н Б EN 1998-3:2012 Єврокод 8. Проектування сейсмостійких споруд. Частина 3. Оцінка
стану та відновлення будівель (EN 1998-3:2005, IDТ).
51. ДСТУ-Н Б EN 1998-4:2012 Єврокод 8. Проектування сейсмостійких споруд. Частина 4. Силоси,
резервуари та трубопроводи (EN 1998-4:2006, IDТ).
52. ДСТУ-Н Б EN 1998-5:2012 Єврокод 8. Проектування сейсмостійких споруд. Частина 5.
Фундаменти, підпірні конструкції і геотехнічні аспекти (EN 1998-5:2004, IDТ).
53. ДСТУ-Н Б EN 1998-6:2012 Єврокод 8. Проектування сейсмостійких споруд. Частина 6. Башти,
щогли і димові труби (EN 1998-6:2005, IDТ).
54. ДСТУ-Н Б EN 1999-1-1:2010 Єврокод 9. Проектування алюмінієвих конструкцій. Частина 1-1. Загальні
правила для конструкцій (EN 1999-1-1:2007, IDТ).
55. ДСТУ-Н Б EN 1999-1-2:2010 Єврокод 9. Проектування алюмінієвих конструкцій. Частина 1-2.
Розрахунок конструкцій на вогнестійкість (EN 1999-1-2:2007, IDТ).
56. ДСТУ-Н Б EN 1999-1-3:2012 Єврокод 9. Проектування алюмінієвих конструкцій. Частина 1-3.
Конструкції, що чутливі до витривалості (EN 1999-1-3:2007, IDТ).
57. ДСТУ-Н Б EN 1999-1-4:2012 Єврокод 9. Проектування алюмінієвих конструкцій. Частина 1-4.
Холоднодеформовані листи (EN 1999-1-4:2007, IDТ).
58. ДСТУ-Н Б EN 1999-1-5:2012 Єврокод 9. Проектування алюмінієвих конструкцій. Частина 1-5.
Конструкції оболонок (EN 1999-1-5:2007, IDТ).»

ДОДАТОК Е
(довідковий)
БІБЛІОГРАФІЯ
[1] Agreement between the Commission of the European Communities and the
European Committee for Standardisation (CEN) concerning the work on
EUROCODES for the design of building and civil engineering works (CONSTRUCT
89/019). (Угода між Комісією європейської спільноти і Європейським комітетом
стандартизації (CEN) щодо роботи над Єврокодами для проектування будівель і
споруд (CONSTRUCT 89/019).
[2] The Council of European Communities: Council Directive of 21 December
1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provision of the
Member States relating to construction products (89/106/EEC) (Директива Ради від
21 грудня 1988 року про наближення законів, підзаконних актів та адміністративних положень держав-членів стосовно будівельних виробів (89/106/ЄЕС)).
[3] Interpretative document №1 - Mechanical resistance and stability (Тлумачний документ №1 -Механічний опір і стійкість).
[4] Interpretative document №2 - Safety in case fire (Тлумачний документ №2
- Пожежна безпека).

Дата публікації: 21.08.2019

Отзывы

ОтменитьДобавить отзыв